Kontakt

www.uniasport.pl
tel. 530 907 003, 883 381 208
e-mail: sekretariat@oom.uniasport.pl
olimpiadamazowsze2017@gmail.com
wyniki@oom.uniasport.pl
zgloszenia@oom.uniasport.pl

 

Adres:
ul. Żołny 56 a
02-815 Warszawa

NIP: 521-36-41-292
Numer konta: 62 1500 1272 1212 7006 4001 0000

Biuro Unii czynne jest w godzinach:
– od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 15.00

Kontakt do osób odpowiedzialnych za poszczególne programy:
Piotr Śliwiński – Dyrektor Biura  – tel. 530-907-003; e-mail: dyrektor@uniasport.pl
Hanna Grąbczewska – Sekretariat Unii – 530-907-003; e-mail; sekretariat@uniasport.p
Dariusz Grochowski – Koordynator Kadr wojewódzkich – tel. 530-406-033; e-mail; szkolenie@uniasport.pl
Tomasz Kamieński – Koordynator programu Umiem pływać, – tel 530-279-033; umiemplywac@uniasport.pl
Donat Oleksów – Koordynator programu SKS tel. 883-972-885 e-mail; multisport@uniasport.pl

Księgowość:

Ewa Sujka – Główny księgowy – 530-901-033; e-mail: ksiegowosc@uniasport.pl
Katarzyna Golik – 530-901-033
Jolanta Wilczyńska – 730-859-033
PartnerzyPatronat honorowy
      


Anders Norén