OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA

MŁODZIEŻY W KOLARSTWIE TOROWYM

REGULAMIN

Wyścigów kolarskich w ramach XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kolarstwie torowym

w kategorii Juniorka młodsza i Junior młodszy

Tor Pruszków 10-13.08.2017

 

 1. CEL WYŚCIGU
 • Popularyzacja kolarstwa torowego
 • Wyłonienie Mistrzów OOM w kolarstwie torowym
 • Zachęcenie młodzieży do uprawiania kolarstwa

 

 1. ORGANIZATOR i WSPÓŁORGANIZATORZY

 

 • Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza

 

 • AMP UKS Victoria Radzymin
 • Mazowiecko Warszawski Związek Kolarski
 • Polski Związek Kolarski

 

 1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

10-13.08.2017, Tor Pruszków

 

I dzień

10.08.17

14.00 – 17.00  Przyjmowanie zgłoszeń-weryfikacja
17.30 – 18.30 Kolacja
19.00 Odprawa techniczna
II dzień

11.08.17

7.00-8.30 Śniadanie
Do południa 10.00 Sprint drużynowy eliminacje K/M
11.00 Uroczyste otwarcie
12.30 Sprint drużynowy – Finał ( 4 drużyny) K/M
13.30-14.30 obiad
Po południu 16.00 Wyścig drużynowy na dochodzenie eliminacje K/M
18.00 Wyścig drużynowy – Finał (4 drużyny) K/M
18.30 -19.00 Dekoracje
19.30 – 20.30 Kolacja
III dzień

12.08.17

7.30 – 9.00 Śniadanie
Do południa 10.00 Wyścig  Scratch  I Omnium K/M
200 m z lotu eliminacje – sprintu K/M
Sprinty 1/16 K/M
Wyścig – tempo runda II Omnium K/M
Sprinty 1/8 K/M
14.00-15.00 Obiad
Po południu 16.30 Sprint 1/4 K/M
Wyścig eliminacyjny III omnium K
Sprint ½ I bieg K/M
Wyścig eliminacyjny III omnium M
Sprint ½ II bieg K/M
Wyścig punktowy – IV Omnium K
Sprint – Finał – I bieg K/M
Wyścig punktowy – IV Omnium M
Sprint finał –II bieg K/M
18.30 -19.00 Dekoracje K/M
19.30 – 20.30 Kolacja K/M
IV dzień

13.08.17

7.00 – 8.30 Śniadanie
Do południa 09.00 Wyścig na 2000 m eliminacje K/M
Keirin I runda K/M
Keirin repasaże K/M
12.00 Wyścig na 2000 m – finał ( 4 zawodniczki) K
Keirin półfinał K/M
Wyścig na 2000 m – finał ( 4 zawodników) M
Keirin – Finał K/M
14.00 – 15.00 Obiad
15.00 Dekoracje K/M

                4.  UCZESTNICTWO

 

 • prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy, którzy zakwalifikowali się do finałów OOM w wyniku EOOM i znajdują się na listach PZKol
 • zawodnicy muszą mieć ważne badania lekarskie, licencje i ubezpieczenie NW i OC
 • zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach pełnych
 • zgłoszenia przysyłają Regionalne Związki Sportowe
 1. BIURO WYŚCIGU
 • Tor Pruszków
 1. NAGRODY
 • zawodnicy za zajęcie miejsc I – III otrzymują medale
 • Mistrz OOM otrzymuje koszulkę
 • zawodnicy za miejsca I – VIII otrzymują dyplomy
 1. ZASADY FINANSOWANIA
 • Koszty organizacyjne zawodów ponosi organizator.
 • Koszt wyżywienia, zakwaterowania ze środków MSiT Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza
 1. SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ
 • Komisję Sędziowską wyznacza Kolegium Sędziów PZKol i MWZKol
 1. WYKAZ SZPITALI
 • Szpital w Pruszkowie
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem zawodów.
 • Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty podane zostaną na odprawie technicznej.
 • Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń sędziów oraz organizatorów,
  a także do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
 • Wszyscy zawodnicy mają obowiązek startowania w kaskach sztywnych, zgodnych
  z obowiązującymi przepisami
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt sportowy ani rzeczy osobiste zaginione w trakcie trwania zawodów.
 • Organizator nie ponosi winy za wypadki spowodowane przez uczestników zawodów oraz wypadki losowe zaistniałe w czasie dojazdu i odjazdu zawodników na wyścig i z wyścigu.
 • Protesty zgodnie z przepisami PZKol

PLIK DO POBRANIA: Regulamin OOM Tor Pruszków 2017