Materiał video z otwarcia XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w piłce wodnej: